Kazuhito Yamashita

Tokyo 2017

(guest Koyumi)

November 30, 2017

Kioi Hall, Tokyo

<SOLO>

Sor / Etudes

<DUO with Koyumi>

Sor / L’Encouragement Op. 34

Vivaldi (arr. Yamashita) / Concerto for 2 Mandolins in G major, RV 532: Andante

Rimsky-Korsakov (arr. Yamashita) / The Kalandar Prince ~ Sheherazade

<SOLO>

Terukaku Yamashita / Cora, Lutus, Tou

J.S. Bach (arr. Yamashita) / Cello Suite No.1 BWV1007