Kanahi Yamashita solo recital at Osaka 2014


Her own solo composition ‘The Third Shoe’

Largo from ‘The New World Symphony’ / A. Dvorak (arr. Kazuhito)

Chaconne by J.S. Bach

Jana Obrovska

Jaime MuthesiusKanahi was also joined by her brother Terukaku and a duo they played:

Morokoshi ni tsukawasu tsukai no fune Naniwa yori izuru toki haha ga ko ni okureru uta

by Keiko Fujije